Kirjoitettu
Perintälaki pähkinänkuoressa

Jos luotto- ja muistutuspolitiikkasi on luokkaa "kaveri kyllä lupasi maksaa juhannuksena, ei vain puhunut minä vuonna", minulla on sinulle asiaa. Menetät rahaa ja hankaloitat omaa bisnestäsi. Sinun rahat ovat sinun rahoja ja niiden perään on enemmänkin kuin ok huudella. Kirjoittelen tähän blogiin asiaa perinnästä ja mitä voit itse tehdä, mikä kannattaa ulkoistaa ja miten vähennät omia luottotappioitasi.

Itse suosittelen tekemään edes jonkinlaisen, dokumentoidun, luottopolitiikan. Sellaisen, josta käy ilmi, kuinka paljon maksuaikaa annetaan, mitä tehdään jos maksua ei kuulu ja missä ajassa reagoidaan. Löydät yksinkertaisen luottopolitiikan blogin lopusta. pelkästään jo rutinoidulla luottopolitiikalla ehkäiset luottotappioiden syntyä ja parannat kassavirtaa, mikäli asiakkaittesi maksumoraali on löyhässä.

Mitä ja miten saat periä?

Kuluttajaperintä eroaa yritysperinnästä monin tavoin. Siinä missä kuluttajilta voit periä tarkasti säädellyn maksimimäärän, yrityksiltä perittäessä voit periä todellisemmat kulut sekä 40 euron vakiokorvauksen. Huomaa kuitenkin, että varsinaista perintätoimintaa saa harjoittaa vain Etelä-Suomen aluehallintoviraston perintätoiminnan harjoittajiin rekisteröity elinkeinoharjoittaja tai oikeushenkilö. (Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä 411/2018, 5§)

Kuluttajaperintä

Kuluttajaperintää säädellään hyvin tarkoin. Huonosti maksava kuluttaja-asiakas on yleensä aika vahvoilla ja suosittelenkin siirtymään hyvin nopeasti perintätoimiston palveluihin. Mitä kuitenkin voit tehdä:

 • Voit lähettää maksumuistutuksen aikaisintaan 14 päivää eräpäivän jälkeen. Voit periä viiden euron muistutusmaksun sekä viivästyskorot. Maksuajan tulee olla vähintään 14 päivää.
  • Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Mikäli eräpäivä on tiedossa ja sovittu, viivästyskorko lähtee juoksemaan eräpäivästä.
  • Viivästyskorko on max. 7 prosenttiyksikköä suurempi, kuin Suomen Pankin ilmoittama viitekorko
 • Voit lähettää seuraavan maksumuistutuksen aikaisintaan 14 päivää edellisen maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen ja lisätä toisen 5 euron muistutuskulun

Tämän jälkeen perintää voi jatkaa perintätoimiston kautta, joka voi lähettää maksuvaatimuksen. Maksuvaatimus voidaan myös lähettää ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen. Mikään ei estä käyttämästä perintätoimistoa jo ensimmäiseen muistutukseen.

Edellä mainitut ovat ns. vapaaehtoista perintää. Mikäli saatava on edelleen maksamatta, voidaan siirtyä oikeudelliseen perintään, eli käytännössä haetaan velkomustuomio ja velka voidaan ulosmitata ulosottoteitse. Tässä vaiheessa velallisella on mahdollisuus vielä reagoida. Maksuhäiriömerkintä on kuitenkin käytännössä varma, ellei velallinen maksa koko velkaa + haastehakemus- ja oikeudenkäyntikuluja kerralla pois.

Yritysperintä

Yritysten välisten velkojen perintä ei ole niin tarkasti säädeltyä. Yrityssaatavien perinnässä on kuitenkin yhtä lailla noudatettava hyvää perintätapaa. Perintäkuluille on kuitenkin löydyttävä todellista näyttöä, siltä osin kuin perintäkulut ylittävät 100 euroa. Tämä on enemmän tai vähemmän karkea arvio viranomaisilta, joiden arvioissa alle 100 euron perintäkulut ovat pääsääntöisesti kohtuullisia ja yli 100 euron perintäkulut kohtuuttomia, ellei perintätoimistolla ole näyttää toteen todellisia kuluja tavallista työläämmästä perinnästä. Mitä voit itse tehdä:

 • Voit periä vakiokorvauksen, 40 euroa, käytännössä hyvin nopeasti eräpäivän jälkeen. Yritysperinnässä ei ole lakisääteistä 14 päivän odotusaikaa, vaikkakin sitä usein noudatetaan
  • Olet kuitenkin velvollinen vähentämään vakiokorvauksen mahdollisesti muista vaatimistasi perintäkuluista
  • Vaikka perinnässä ei ole määrätty määräaikoja kuin tratan osalta, velalliselle ei saa tulla hyvän perintätavan mukaan tarpeettomia kuluja. Näihin kuluihin lasketaan mm. liian tiheään lähetetyt maksuvaatimukset
 • Maksumuistutusten ja -vaatimusten lähettäminen voi tapahtua kuluttajaperintää nopeammassa aikataulussa ja velan voi kehottaa maksamaan heti. Velalliselle on kuitenkin varattava kohtuullinen aika saatavien maksamiselle ja mahdollisten huomautusten esittämiselle.

Tämän jälkeen perintä on syytä jatkaa perintätoimiston kautta, joka voi lähettää trattauhkaisen maksuvaatimuksen. Tratan käyttöä edellyttää, että velalliselle on lähetetty maksumuistutus, joka on asetettu vähintään 7 päivän maksuajalla. Trattaa edeltävän maksuvaatimuksen määräaika tulisi olla vastaava, jonka jälkeen tratta voidaan lähettää. Tratan saa julkaista luottotietorekisteriin aikaisintaan 10 päivän päästä sen lähettämisestä.

Väliaikainen perintälaki 2021

Covid-19, eli toisin sanoen koronavirus ja poikkeuksellinen vuosi 2020 on ollut äärimmäisen tukala vuosi monelle yritykselle ja se on ajanut ison osan yrittäjistä, kuluttajista ja yrityksistä maksuvaikeuksiin. Sen johdosta nähdään väliaikainen muutos perintälakiin 1.1. - 30.6.2021 väliseksi ajaksi.

Perintäkuluille katto

Perintäkuluille tulee väliajaksi euromääräinen katto, joka koskee niin kuluttaja- kuin yrityssaataviakin. Lisäksi yrityssaatavien osalta tullaan asettamaan ehdot, kuinka monesta perintätoimesta korvauksen voi vaatia.

Tratta ja tratan käyttö

Tratan käyttöä tullaan rajoittamaan. Trattaa ei voi käyttää perintäkeinona, mikäli velallinen on ns. henkilöyhtiömuotoinen, eli yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Lisäksi tratan käyttöä rajoitetaan liikevaihdoltaan pienien osakeyhtiöiden tai juuri aloittaneiden osakeyhtiöiden perinnässä.

Huomioita perinnästä

Perinnässä on muutamia huomionarvoisia asioita, jotka vaikuttavat perintäprosessiin sekä hyvään perintätapaan:

 • Velka vanhenee tyypillisesti kolmessa vuodessa
  • Vanheneminen lasketaan joko eräpäivästä alkaen tai viimeisimmästä muistutus / velkomistoimenpiteestä. Muistuttamalla velasta kolmen vuoden sisällä, vanheneminen alkaa alusta ja velka pysyy voimassa. Kuluttajan velka pääsääntöisesti vanhenee lopullisesti 15 vuodessa ulosottoperusteesta
 • Riitautettua laskua ei voi periä. Mikäli velallinen riitauttaa laskun, perintätoimenpiteitä ei voi jatkaa. Tällöin velalle on haettava peruste tuomioistuimesta ja oikeusteitse
  • Maksuhaluttomuus tai maksuvaikeus ei kuitenkaan ole riittävä peruste riitauttamiselle. Perusteen tulee olla selkeä ja liityttävä esimerkiksi tuotteen / palvelun virheeseen tai sopimusrikkomukseen yms.
 • Toimeksisaaja, ts. perintäyhtiö, ei saa periä arvonlisäveroa toimeksiannosta silloin, kun kyseessä on kuluttajaperintä ja velkojana on elinkeinonharjoittaja, joka voi vähentää perintätoimeksiannon palkkioon kuuluvan alv-osuuden
  • Pääsääntöisesti alv-velvollinen voi vähentää perintätoimistolle maksamansa arvonlisäveron omassa verotuksessaan
 • Kuluttajaperinnässä tulee olla vähintään kuluttajan osoitetiedot tai voimassa oleva puhelinnumero, jotta perintätoimisto voi selvittää kuluttajan henkilötunnuksen ja jatkaa perintää

Yksinkertainen luottopolitiikka

Tekemällä dokumentoidun ja selkeän luottopolitiikan ja -prosessin, säästyt monelta päänvaivalta. Tässä yksinkertainen, mutta toimiva prosessi s'il vous plaît;

 • Tarkista aina luottotiedot ja maksukyvykkyys, kun myyt laskulle
  • Jo tällä väistät luodin. Maksamalla 10 euroa, voit säästää tuhansia
 • Pidä kiinni eräpäivistä
  • Jos voit, käytä 7 päivän maksuaikaa. Kierrätät kassaa nopeammin, mutta myös mahdollinen maksujen viivästyminen on nopeammin selvitetty
  • Reagoi viivästyksiin heti. Soitto erääntyneen laskun perään on erittäin tehokas tapa. Joskus laskun maksu vain unohtuu. Ystävällinen muistutus soittamalla on äärimmäisen tehokas keino
 • Seuraa reskontraa
  • Ulkoista reskontran valvonta joko omalle tilitoimistollesi tai käytä laskutusohjelmaa, jossa on automaattinen reskontra ja maksun valvonta
   • Me tarjoamme asiakkaillemme KTI Online - laskutussovellusta, jossa on automaattinen saatavien valvonta sekä muistutus- ja perintäpalvelut tarvittaessa - kysy lisää
  • Älä lipsu maksuajoista. Ajasta muistutukset lähtemään heti eräpäivän ylittymisen jälkeen
 • Kehota laskulla maksamaan lasku ajoissa - maksamaton lasku siirretään perintätoimistolle
  • Perintätoimiston kanssa enää harva venkoilee - Käytä sitä hyväksesi
 • Rahoita laskusi
  • Rahoittamalla laskusi, saat sovitun osuuden laskun summasta (50 - 70 %) heti tilillesi ja loput eräpäivän mukaisesti. Tällöin laskun rahoittaja seuraa ja valvoo saatavien maksua ja tarvittaessa reagoi muistutuksin ja perintätoimin.
  • Laskulle tulostuu myös laskurahoittajan tilinumero sekä siirtolauseke, jossa on maininta saatavien valvonnasta
   • Tämä vähentää todistetusti huonoa maksukäyttäytymistä
 • Käytä perinnässä kumppania, joka perii perintäkulut velalliselta - näin toimeksiannot ovat aina käytännössä riskittömiä velkojalle
 • Pyydä aina laskulle myytäessä vähintään osoitetiedot, mutta mieluiten myös puhelinnumero sekä henkilötunnus, jotta voit myöhemmin ja tarvittaessa antaa riittävät tiedot perintäyhtiölle - sekä tarkistaa kuluttajan luottotiedot

Loppukaneettina sanon, että kannattaa muistaa kyseessä olevan sinun rahat. Olet oikeutettu niihin, joten pidä niistä kiinni. Teemme hyvin tiivistä yhteistyötä KTI Laskutuksen kanssa ja helpoimmillaan perintäprosessi alkaa lähettämällä omalle kirjanpitäjällesi sähköpostilla erääntyneet saatavat - me hoidamme loput!

Lähteinä mm:

Kilpailu ja kuluttajaviraston www-sivut

Suomen perintätoimistojen liitto

Sinua voisi kiinnostaa seuraava sisältö

Lisää luettavaa sinulle

Mikäli tämä kirjoitus oli mielestäsi kiinnostava, sinua voisi kiinnostaa myös seuraavat kirjoitukset samasta aihepiiristä:

Blogissa käydään läpi uutta verkkolaskulain uudistusta - mitä se tarkoittaa, mitä se mahdollistaa ja miksi se on hyvä juttu?
Blogissa annetaan vinkkejä, miten myyntilaskutusta saa tehokkaammaksi ja sitä kautta yrityksen taloutta ja kassankiertoa parempaan kuntoon.