Raportointipalvelut

Raportointipalvelumme tarkoitus on auttaa yritysjohtoa tekemään päätöksiä oikea-aikaisen ja tarpeellisen datan avulla. Budjetointi- ja raportointipalvelumme toimivat päätösten tukena, silloin kun liiketoimintaa tai jotain sen osa-aluetta on aika kehittää.

Taloushallinnon asiantuntijamme auttavat laatimaan yrityksellesi sopivat raportit ja mittarit. Koska jokainen liiketoiminta on erilaista, räätälöimme raportointipalvelut juuri yrityksellesi sopivaksi. Raportit ja mittarit voivat olla jatkuvasti käytettävissä tai ne voidaan pävittää esim. kerran kuussa ennen johtoryhmän palaveria.

Miksi raportointipalvelut?

 • Oikea-aikainen tieto käytettävissä
 • Selkeät, visuaaliset raportit
 • Aina oikea kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta
 • Asiantuntijamme auttaa sinua tekemään oikeita päätöksiä esim. investointien suhteen
 • Vapauttaa aikaa liiketoiminnan kehittämiseen
 • Mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen oikealla tiedolla

Meiltä saat ratkaisun taloutesi informaatio- ja raportointitarpeisiin. Reaaliaikaiset ja selkeät talousraportit sekä numeerisina ja graafisina.

Mitä voidaan raportoida?

 • Kassavirtalaskelma kuukausittain
 • Tunnusluvut
 • Veroennuste
 • Kohderaportit (kustannuspaikoittain/projekteittain) kuukausivertailuin
 • Investointilaskelmat
 • Vertailut budjettiin jne.
Sinua voisi kiinnostaa seuraava sisältö: