Palkkahallinnon ja HR:n palvelut ja työtehtävät tyypillisesti liittyvät palkkojen laskentaan, viranomaisasiointiin ja avustusten hakuun sekä työoikeuteen liittyvään neuvontaan.

receipt_long

Palkanlaskenta

Autamme työnantajia käyttämään työaikaansa tehokkaammin. Voimme tehdä TES-tulkinnan sekä tulorekisteri-ilmoituksen palkkojen laskennan yhteydessä. Palvelemme myös työajanseurantaan liittyvissä kysymyksissä.

balance

Työoikeus

Autamme työnantaija liiketoiminnan ja henkilökunnan kasvun yhteydessä mm. työoikeuteen, työsuhteisiin ja työehtosopimusten tulkintaan liittyvissä kysymyksissä.

calculate

Avustukset

Jotta työntekijät ja työnantaja saavat sen mitä heille kuuluu, avustamme esimerkiksi viranomaishakemuksissa sekä kela- ja sairaspäivärahahakemuksissa.

Vuodesta 2020 alkaen voimaan tulleen uuden työaikalain mukaan, työnantaja on velvollinen seuraamaan työntekijöidensä työaikoja luotettavasti. Tähän ei enää riitä kynä ja paperivihko. Työajanseuranta voi olla kuitenkin paljon muutakin, kuin tuntien kirjaamista - vähän samoin kuin kirjanpidonkin tulisi olla hyvän taloushallinnon sivutuote.

Työajanseuranta on olennainen osa modernia organisaatiota. Se ei rajoitu pelkästään työntekijöiden saapumisen ja poistumisen leimaamiseen, vaan se kattaa laajemman kuvan työntekijöiden toiminnasta ja resurssien käytöstä. Tämä käytäntö mahdollistaa tarkan ajanseurannan, joka on välttämätöntä tehokkaan työnkulun ja resurssienhallinnan kannalta.

Työajanseurannan ydinajatus on tarjota yritykselle selkeä näkemys siitä, miten työaika kuluu eri tehtävien ja projektien parissa. Tämä ei ainoastaan auta optimoimaan työvoimaa, vaan myös paljastaa mahdolliset tehottomuuden tai hukkatunnit. Tämän tiedon avulla yritys voi tehdä perusteltuja päätöksiä resurssien käytön ja työaikataulujen suhteen.

Miksi sitten panostaa työajanseurantaan? Ensinnäkin, se edistää reiluutta ja läpinäkyvyyttä organisaatiossa. Työntekijät voivat luottaa siihen, että heidän ponnistelunsa tunnustetaan ja palkitaan oikeudenmukaisesti. Toisaalta se auttaa myös välttämään liiallista kuormitusta ja varmistamaan, että kaikki resurssit ovat tasapuolisesti ja järkevästi jaettu.

Yrityksen näkökulmasta työajanseuranta toimii suorituskyvyn valvontatyökaluna. Se tarjoaa mittavia etuja, kuten paremman käsityksen työajan tehokkaasta hyödyntämisestä, mahdollisten pullonkaulojen tunnistamisen ja tuottavuuden parantamisen. Tämä kaikki yhdessä johtaa parempaan liiketoiminnan suorituskykyyn ja tuloksiin.

Lyhyesti sanottuna, työajanseuranta on strateginen työkalu, joka auttaa yrityksiä toimimaan fiksummin ja tehokkaammin. Se tarjoaa tarkan datan perusteltujen päätösten tueksi ja luo perustan onnistuneelle resurssienhallinnalle. Tervetuloa tutustumaan työajanseurannan maailmaan – siellä missä tiedosta tulee voimavara ja tehokkuudesta tulee arkipäivää.

Toimivalla työajanseurannan ohjelmistolla voit mm:

 • Tehokkuus ja tuottavuus: Työajanseuranta auttaa tunnistamaan aikasyöppöjä ja tehostamaan työprosesseja. Tämä johtaa parempaan tehokkuuteen ja suurempaan tuottavuuteen.
 • Parantunut laskutus: Moni työajanseurantaohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden kirjata projekteille työaikojen lisäksi myös eri tuotteita ja palveluita - lisämyynti menee aidosti myös laskutukseen asti.
 • Tarkka kustannuslaskenta: Se tarjoaa tarkan kuvan siitä, kuinka paljon aikaa eri tehtäviin ja projekteihin kuluu. Tämä auttaa tarkassa kustannuslaskennassa ja budjetoinnissa.
 • Reiluuden edistäminen: Työntekijät voivat luottaa siihen, että heidän työpanoksensa arvostetaan oikeudenmukaisesti ja palkka perustuu todelliseen työaikaan.
 • Pullonkaulojen tunnistaminen: Se auttaa tunnistamaan työnkulun pullonkauloja ja tehottomuutta, jolloin voit keskittyä parantamaan niitä.
 • Resurssien parempi käyttö: Työajanseuranta auttaa optimoimaan työntekijöiden ja muiden resurssien käyttöä. Voit varmistaa, että oikeat henkilöt ovat oikeissa tehtävissä oikeaan aikaan.
 • Tarkempi projektinhallinta: Saat paremman käsityksen projektien edistymisestä ja aikatauluista, mikä auttaa pitämään projektit hallinnassa.
 • Läpinäkyvyys: Työntekijät voivat nähdä oman työaikansa ja osallistua aktiivisesti ajanhallintaan, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta.
 • Liiketoiminnan analysointi: Kerätyn datan avulla voit tehdä syvällisiä analyyseja työntekijöiden suorituskyvystä ja yrityksen toiminnasta yleisesti. Saat myös hyvää dataa tuottavista asiakkuuksista
 • Liiketoiminnan suorituskyvyn parantaminen: Tehokkaan ajanhallinnan avulla voit parantaa yrityksen suorituskykyä, mikä voi johtaa parempiin tuloksiin.
 • Laki- ja säädösnoudattavuus: Työaikoja on pakollista seurata. Työajanseuranta auttaa varmistamaan, että yrityksesi noudattaa näitä sääntöjä.
 • Työajan järkevä käyttö: Työtunnit ovat mahdollista kirjata mistä ja milloin vain - lisäksi sama data on käytössä palkanlaskentaan.

Me autamme sinua valitsemaan juuri sinulle sopivan työajanseurannan. Ole rohkeasti yhteydessä!

Kirjoituksia aiheesta

Mikäli tämä aihe on sinua kiinnostava, saattaisit olla kiinnostunut näistä kirjoituksista:


Blogissa annetaan vinkkejä parempaan ajanhallintaan ja miten kiireen tai kiireen tunnun saa kuriin ja työajan tuottamaan.

Uusi työaikalaki otettiin käyttöön 1.1.2020. Siirtymäaika päättyy 31.12.2020. Mitä muutoksia laki tuo ja miksi varsinkin työnantajan kannattaa siihen perehtyä?