Työsuhde-edut ja tuottavuus - Miksi työsuhde-etuja kannattaa tarjota?

Tyytyväinen työntekijä on tuottava työntekijä. Tapoja lisätä työssä viihtymistä ja tuottavuutta on useita, eivätkä ne syö kassaa tyhjäksi. Päinvastoin, ne kannattaa nähdä investointina, joka maksaa itsensä moninkertaisena takaisin. Tässä kirjoituksessa käyn läpi, mitä vaihtoehtoja työntantajalla on työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen lisäämiseksi.

Työsuhde-etu ei aina tarkoita rahassa mitattavaa etuutta, vaan se voi olla myös ns. aineetonta etua. Työsuhde-eduista hyötyy totta kai myös työntantaja itsekin.

Työsuhde-edut lisäävät työssä jaksamista, viihtymistä sekä myös työntekijän tuottavuutta. Kun työssä viihdytään, myös sairauspoissaolot vähenevät. Tyytyväinen työntekijä on vähintäänkin yhtä hyvä referenssi, kuin tyytyväinen asiakaskin. Lisäksi työntantajan imago ja maine hyvänä työntantajana kasvaa, mikä myös vaikuttaa positiivisesti rekryihin. 

Työsuhde-edut ovat työntantajalle hieman rahapalkkaa edullisempia vaihtoehtoja. Moni työntekijä myös arvostaa etuja rahan sijaan.

Ilmaiset työsuhde-edut

Aloitetaan helpoilla. Työntantajalle käytännössä ilmaisia tapoja tarjota työsuhde-etuja on mm;

  • Joustava ja liukuva työaika
  • Etätyömahdollisuus

Kaiken ei tarvitse maksaa, ollakseen työntekijälle mielekäs etu. Otetaan esimerkiksi etätyömahdollisuus. Jos työn tekeminen ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, miksi työ täytyisi tehdä toimistolla ja toimistoaikoihin? Pelkästään se, että työmatka lyhenee makkarista olohuoneeseen, lisää jo selvästi työmotivaatiota. Lisäksi joustavat työajat helpottavat työntekijän arkea, eikä kaikkea tarvitse suunnitella työn ympärille. Työn voi suunnitella vapaa-ajan ympärille.

Lue lisää uuden työaikalain mahdollistamista työajan muutoksista

kaikkea ei tarvitse suunnitella työn ympärille. Työn voi suunnitella vapaa-ajan ympärille

Työntantajalle edulliset työsuhde-edut

Edullisilla työsuhde-eduilla tarkoitan joko verovapaita työsuhde-etuja tai arvoltaan vähäisiä ja kohtuullisia etuja. Ehtona verovapauteen on, että nämä edut ovat koko henkilökunnan käytössä. Mielestäni näitä kannattaa tarjota mahdollisimman avokätisesti, sillä pienillä asioilla on iso merkitys. Työntantaja voi huomioida merkkipäiviä, antaa alennusta omista tuotteistaan sekä tarjota pientä välipalaa työntekijöilleen. Muita edullisia työsuhde-etuja on mm;

  • Joululahjat henkilökunnalle (tulee olla arvoltaan kohtuullinen. Verottajan linjaus on alle 100 € / lahja)
  • Virkistys- ja harrastustoiminnan tukeminen (400 € / vuosi)
  • Kodin tietoliikenneyhteyden kustannus (ei koske operaattoreiden ns. Viihde-palveluita, vain internet-liittymän osuus)

Lisäksi työnantaja voi järjestää henkilökunnalle harrastus- ja virkistystoimintaa (esim. kuntosalitilat toimistolla, jota saa käyttää) ja työntantaja voi järjestää normaalia kattavamman työterveyshuollon ja myös sairaskuluvakuutuksen. Vaikka kyseessä on lakisääteinen etu, työntantaja voi tarjota lakisääteistä minimiä kattavamman työterveyshuollon ja osallistua myös esimerkiksi työntekijän lääkkeiden kustannuksiin.

Luontoisedut

Luontoisedut ovat luonteeltaan verotettavia etuja ja voivat tuoda merkittävän lisän rahapalkan päälle. Henkilökuntaedun ja luontoisedun erona on, että luontoisetuja ei tarvitse tarjota koko henkilökunnalle, tarjotakseen sitä yhdelle. Osaan luontoiseduista vaikuttava mm. työn luonne. Liikkuva myyntitykki todennäköisesti arvostaa puhelinetua, lounasetua sekä mahdollisuutta autoetuun

Kaupungin ytimessä asuva tai kaupungin ytimessä työskentelevä henkilö voisi olla tyytyväinen saadessaan työnantajan kustantamat työmatkaliput käyttöönsä tai työnantajan tarjoaman polkupyöräedun. Vuosina 2021 - 2025 työntantajan maksama sähkö- tai lataushybridiauton lataus työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä on veroton etu.

Muita etuuksia

Lista erilaisista etuuksista on lähes loputon. Työntantaja voi käytännössä osallistua moniin työntekijän kuluihin, joskin useimmista syntyy verotettava etu työntekijälle. Listaan vielä muutaman edun, jonka työntantaja voi tarjota työntekijälleen:

Koulutukset

Jokainen tunnollinen työntekijä haluaa tehdä parhaansa. Parhaiten se onnistuu, kun työntantaja huolehtii työntekijän ammatillisesta osaamisesta. Koulutukset ovat lähtökohtaisesti tuloverovapaita työntekijälle ja työntantajalle vähennyskelpoisia

Lisäksi myös ammattiin tai tutkintoon johtava koulutus on käytännössä verovapaata sekä vähennyskelpoista.

Asuntoetu

Työntantaja voi tarjota työntekijän käyttöön joko omistamansa tai vuokraamansa asunnon, esimerkiksi helpottamaan muuttoa työn perässä tai mikäli esimerkiksi työ edellyttää jonkin verran läsnäoloa toimistolla ja työntekijän kotipaikka on hyvin kaukana.

Asuntoetu vaikuttaa positiivisesti työntekijän käteen jäävään rahamäärään vuokranmaksun jälkeen, sillä työntekijälle ei tule maksettavaksi asunnon vuokraa vaan työsuhdeasunnon verotusarvo. Vuokran ja verotusarvon erotus on varsinkin suurimmissa kaupungeissa useita satoja euroja. Edun laskeminen ei mene kuitenkaan ihan näin suoraviivaisesti vaan asuntoedulla on myös vaikutus tuloveroprosenttiin. Lisäksi etuuteen vaikuttaa myös se, maksetaanko etu ns. palkan päälle vai vähennetäänkö se palkasta.

 Loma-asunnot ja lomamökit

Työntantaja voi omistaa tai vuokrata loma-asuntoja, joita työntekijät voivat varata käyttöönsä verovapaasti. Työntantaja ei kuitenkaan voi verottomasti maksaa matka-, ruoka- tai oleskelukustannuksia. 

Etujen vaikutus tuottavuuteen

On ihan selvää, että tyytyväinen työntekijä sitoutuu yritykseen ja työhönsä tuottavammin, kuin tyytymätön työntekijä. Työsuhde-edut lisäävät kiistattomasti työssä viihtymistä, mutta pitää silti muistaa, että skeidasta ei saa konvehtia tekemälläkään eikä kannustimet auta, jos työpaikan ilmapiiri on tulehtunut ja työn mielekkyydestä ei ole tietoakaan.

Tätä väitettä tukee myös monet tutkimukset, joiden mukaan tyytyväinen työntekijä on kaksi kertaa niin tuottava, kuin tyytymätön. Se näkyy siis liikevaihdossa, tuloksessa ja matalampina sairaskuluina.

Otetaan esimerkiksi ruuhkavuosia elävän perheen vanhemmat. Olisi hyvin vaikeaa kuvitella, etteikö työntekijän motivaatio nousisi, mikäli hänellä olisi mahdollisuus tulla ja lähteä töistä ruuhka-aikojen ulkopuolella ja tehdä työmatkat työntantajan kustantamilla työmatkalipuilla.


Sehän on sanomattakin selvää, että me autamme mielellämme lisäämään henkilöstön hyvinvointiamme. Meiltä Kuopion Ykköstileiltä sekä yhteistyökumppaniltamme, Staffroomilta, löytyy keinot ja välineet parantaa työilmapiiriä ja tuottavuutta.